Uvjeti uporabe

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE UPORABE PRIJE UPORABE MREŽNOG MJESTA SPD I BILO KOJE USLUGE. OVIM UVJETIMA REGULIRANA JE UPORABA MREŽNOG MJESTA SPD, SVIH SADRŽANIH MATERIJALA I NAŠIH USLUGA

Datum zadnje izmjene: 19. prosinca 2017.

Općenito

Ovo mrežno mjesto (isključujući povezana mrežna mjesta) („Mrežno mjesto”) vlasništvo je i pod kontrolom tvrtke SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH („SPD”) s poslovnim nastanom u Švicarskoj. U ime SPD-a njome upravljaju tvrtke treće strane, uključujući davatelja usluge hostiranja Aptum. Nadalje, SPD prema vlastitom nahođenju može određene usluge učiniti dostupnima u određenim zemljama (npr. Linija za skrb, telefonska linija za pomoć potrošačima ) („Usluge”). Dostupnost i sadržaj Usluga razlikuju se ovisno o zemlji. Ovi Uvjeti uporabe primjenjuju se i na kanal Clearblue koji možete pronaći na www.youtube.com i svaka referencija na Mrežno mjesto mora uključivati ovaj kanal.

Pristupom Mrežnom mjestu i svakoj Usluzi prihvaćate ove Uvjete uporabe u njihovoj najnovijoj inačici koja se s vremena na vrijeme objavljuje u ovom dijelu Mrežnog mjesta. Stoga povremeno trebate pregledati ove Uvjete uporabe, jer su se možda promijenili od vašeg zadnjeg posjeta. Na Usluge se mogu primijeniti dodatni uvjeti.

Mrežnom mjestu i Uslugama možete pristupiti iz raznih zemalja diljem svijeta. Budući da se zakoni u tim zemljama mogu razlikovati od švicarskih zakona, pristupom Mrežnom mjestu i Uslugama navodite da, uz ove Uvjete uporabe, prihvaćate isključivu primjenu švicarskih zakona na sva pitanja koja proizlaze iz ili koja se odnose na uporabu i sadržaj Mrežnog mjesta i Usluga. Također, pristajete i podliježete neisključivoj sudbenoj nadležnosti sudova u Ženevi u Švicarskoj u pogledu tih pitanja. Ako niste suglasni s ovim Uvjetima uporabe, molimo, suzdržite se od uporabe našeg Mrežnog mjesta i Usluga.

Dostupnost proizvoda

Nijedna referencija na proizvod ili uslugu na ovom Mrežnom mjestu ili prilikom pružanja Usluga ne predstavlja ponudu za prodaju ili dobavu tog proizvoda ili usluge. Ovo Mrežno mjesto može upućivati na proizvode koji još nisu registrirani ili odobreni u određenoj zemlji. Upitajte svojeg lokalnog ljekarnika o proizvodima dostupnima u vašoj zemlji. Prije kupnje trebate potražiti posebni savjet u pogledu dostupnosti i prikladnosti svakog posebnog proizvoda ili usluge. Slike proizvoda služe samo za ilustraciju.

Ograničenje odgovornosti

Mrežno mjesto i sve informacije i povezani materijali koje sadržava i sve informacije i povezani materijali koji su navedeni za svaku Uslugu pruženi su „u viđenom stanju” samo za općenite informativne svrhe. Na njih se ne biste trebali oslanjati za bilo koju određenu svrhu i ne daje se nikakvo jamstvo, odgovornost ili poduzetnički ugovor, izričito ili konkludentno, da su Mrežno mjesto, sve informacije i povezani materijali koje sadržava Mrežno mjesto kao i sve informacije i povezani materijali ponuđeni kao dio Usluge točni, ažurni, potpuni, dovoljni ili prikladni. Trebate se voditi vlastitom prosudbom u procjeni svih informacija i povezanih materijala koji su ponuđeni putem Mrežnog mjesta i Usluga te da uporabom tih informacija i povezanih materijala prihvaćate rizik da oni možda nisu točni, ažurni, potpuni, dovoljni ili prikladni za vaše potrebe i zahtjeve.

UVIJEK POTRAŽITE MEDICINSKI SAVJET KVALIFICIRANOG ZDRAVSTVENOG DJELATNIKA I PAŽLJIVO PROČITAJTE NALJEPNICU NA PAKIRANJU U POTPUNOSTI TE UPUTE ZA SVAKI PROIZVOD PRIJE NJEGOVE UPORABE.  NIKAKVE INFORMACIJE KOJE SADRŽAVA OVO MREŽNO MJESTO, MATERIJALI I/ILI USLUGE KOJE PRUŽA TVRTKA SPD, NJEZINE POVEZANE TVRTKE I NJIHOVI DOBAVLJAČI TREĆE STRANE NISU PREDVIĐENE KAO ZAMJENA ZA MEDICINSKI SAVJET ILI ZA MEDICINSKI PREGLED KOJI PROVODI KVALIFICIRANI ZDRAVSTVENI DJELATNIK.  SPD i njezine povezane tvrtke ne bave se medicinom niti pružaju medicinske usluge ili savjete. 

Ni SPD ni njezine pridružene tvrtke, ni njihovi direktori, službenici, zaposlenici ili predstavnici nisu odgovorni ni za kakav gubitak, oštećenje ili trošak koji proizlazi iz bilo kojeg pristupa ili uporabe ovog Mrežnog mjesta, bilo kojih informacija ili materijala tu sadržanih, ili bilo kojeg povezanog mrežnog mjesta te bilo kojih Usluga, uključujući, bez ograničenja, ni za kakav gubitak dobiti, neizravan, slučajan ili posljedičan ili kaznene odštete (čak i ako su tvrtka SPD i njezine pridružene tvrtke, direktori, službenici, zaposlenici ili predstavnici upozoreni na mogućnost takvih oštećenja).

SPD zadržava pravo izmjene i ispravaka i/ili obustave pristupa ovom Mrežnom mjestu i/ili Uslugama kad god SPD smatra to prikladnim te bez obavještenja. Ovo Mrežno mjesto i/ili Usluge mogu s vremena na vrijeme biti nedostupni zbog pogreške na mreži, softvera, hardvera i dobavljača treće strane, ažuriranja ili razvoja. SPD nije odgovoran ako Mrežno mjesto i/ili Usluge nisu dostupni u bilo koje vrijeme ili tijekom bilo kojeg razdoblja, uključujući, bez ograničenja, za bilo koje štete koje su rezultat takve nedostupnosti.

Naknada štete

Pristajete nadoknaditi štetu, braniti i zaštititi od odgovornosti tvrtku SPD, njezine službenike, direktore, zaposlenike i zastupnike od i protiv svih gubitaka, troškova, šteta, uključujući umjerene odvjetničke honorare, nastalih kao rezultat vašeg kršenja tih Uvjeta uporabe i/ili vaše upotrebe Mrežnog mjesta (uključujući nemarno ili loše postupanje).

Pravo tvrtke SPD na uporabu sadržaja koji je poslao korisnik

Kad prenosite ili dijelite osobne informacije (npr. ime i prezime, mjesto stanovanja, e-poštu, telefon i datum rođenja) priče, slike, znanja, komentare, ideje, pitanja i dizajn („Sadržaj”) na kanalima društvenih mreža kojima upravlja SPD, što obuhvaća stranicu Clearblue® na Facebooku, račun Clearblue® na Twitteru i račun Clearblue® na Instagramu (kanali društvenih mreža), pristajete da tvrtka SPD, njezine pridružene tvrtke te naznačene treće strane besplatno, neograničeno i globalno upotrebljavaju taj Sadržaj radi uključivanja na Mrežnom mjestu ili u bilo kojim drugim materijalima u bilo kojem formatu (digitalni, ispis, društvene mreže itd.) za promidžbene ili druge svrhe.

Tvrtke SPD i njezine pridružene tvrtke imaju pravo, prema svojem apsolutnom nahođenju i bez obavještenja, uporabe, neuporabe, brisanja, raspodjele, umnažanja, izmjene, uređivanja, prilagodbe, stvaranja izvedenih radova, javnog izlaganja i prijevoda cjelokupnog ili dijela takvog Sadržaja, bez ograničenja, te pravo ovlastiti druge da to isto čine. Nadalje, tvrtka SPD ima pravo besplatne uporabe svih ideja, koncepata, znanja ili dizajna sadržanih u takvom Sadržaju za bilo koje svrhe, uključujući, bez ograničenja, razvoj, proizvodnju, dizajniranje i stavljanje na tržište proizvoda i drugih predmeta u koje su ugrađene takve ideje, koncepti, znanja i iskustva ili dizajni.

U slučaju da trebate povući pristanak na bilo kakvu buduću uporabu Sadržaja, to se smije primijeniti samo nakon što SPD primi vaše povlačenje pristanka. To ne utječe na materijale koji su prethodno kreirani ili podneseni.

SPD zadržava pravo odabira onoga što smatra najprikladnijim Sadržajem za objavljivanje i ne može ponuditi nikakvo jamstvo da će Sadržaj koji ste omogućili biti objavljen i dostupan za pregled na kanalu društvene mreže.

Prilikom zahtijevanja Usluga (npr. Linija za skrb), od vas se može zatražiti da podijelite osobne informacije kao što su ime i prezime, mjesto boravka, elektronička pošta, telefon, informacije o zdravlju, datum rođenja itd. („Informacije o usluzi”). Dijeljenjem Informacija o usluzi, dajete pristanak tvrtki SPD, njezinim pridruženim tvrtkama i drugim trećim stranama na uporabu ovih Informacija o usluzi kako bi ispunili vaš zahtjev. Nadalje, prilikom zahtijevanja Usluga, također možete biti pozvani podijeliti Sadržaj, na što možete pristati ili odbiti to, bez utjecaja na Usluge koje ste zatražili. Ako pristanete na dijeljenje Sadržaja, primjenjuju se gore navedeni uvjeti koji se odnose na Sadržaj.

Ponašanje korisnika

Uporabom Mrežnog mjesta i Usluga suglasni ste s tim da informacije koje pružite moraju biti istinite i točne. Podnošenje bilo kakvih neželjenih informacija, kao što su upiti, komentari ili prijedlozi, bilo putem ovog Mrežnog mjesta ili drugog oblika komunikacije, ne smatraju se povjerljivima. Tvrtka SPD i njezine pridružene tvrtke nemaju nikakvu obvezu prema vama u vezi s takvim informacijama.

Suglasni ste da nikakav Sadržaj koji podnesete ili objavite neće kršiti niti narušiti prava bilo koje druge osobe niti sadržavati klevetnički, pogrdni, sramotni ili nezakoniti materijal. Sav Sadržaj objavljen na kanalima društvenih mreža može se nadzirati. SPD zadržava pravo da odmah ukloni svaki Sadržaj koji po razumnom mišljenju tvrtke SPD sadržava materijal koji je klevetnički, pogrdan, sramotan, prijevaran, kojim se krše prava bilo koje osobe, koji predstavlja govor mržnje ili je na drugi način nepoželjan ili nezakonit u skladu s primjenjivim zakonom.

Prava intelektualnog vlasništva

Autorska prava ©2017. SPD. Sva prava pridržana. Sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva u svim tekstovima, na svim slikama, grafičkim prikazima, zvukovima, softverima, kao i opći „izgled i osjećaj” (‘look and feel’) i drugi materijali na ovom Mrežnom mjestu te u svim materijalima SPD-a vlasništvo su tvrtke SPD i njezinih pridruženih tvrtki (osim u slučaju bilo kojeg materijala treće strane koji je i identificiran kao takav) ili su uključeni s dopuštenjem relevantnog vlasnika.

Možete pretraživati ovo Mrežno mjesto i umnažati izvatke (osim u slučaju sadržaja treće strane, koji je identificiran kao takav) ispisivanjem, preuzimanjem na tvrdi disk i dijeljenjem drugim ljudima za osobnu nekomercijalnu kućnu uporabu. Takva uporaba u svim slučajevima mora biti samo za informativne svrhe i gore navedeno obavještenje o autorskom pravu mora biti naznačeno na svim umnoženim primjercima uz referenciju na Uvjete uporabe.

Nijedan umnožak bilo kojeg dijela Mrežne stranice ne smije se prodavati ili dijeliti radi komercijalnog dobitka, niti se smije izmjenjivati ili ugrađivati u bilo koje djelo ili publikaciju, bilo na tvrdom disku ili elektronički, uključujući objavljivanje na bilo kojem drugom mrežnom mjestu.

Nikakav sadržaj koji se nalazi na ovom Mrežnom mjestu ne smije se tumačiti kao dodjeljivanje, implicitno, estoppel ili drukčije, prava uporabe ili bilo kakve licencije za uporabu bilo kojeg autorskog prava, patenata, trgovačkih žigova, logotipa i marki usluga tvrtke SPD. SPD štiti svoja prava intelektualnog vlasništva u skladu s primjenjivim zakonom.

Žigovi

Svi žigovi, marke usluge i logotipi prikazani na ovom Mrežnom mjestu su ili vlasništvo ili se upotrebljavaju u skladu s licencijom tvrtke SPD i njezinih pridruženih tvrtki te su sva prava pridržana. To, bez ograničenja, obuhvaća naziv „SPD” i logotip te nazive proizvoda uključujući Clearblue®, Persona®, Accu-Clear® Crystal Clear® i Fact Plus®. Neovlaštena uporaba bilo kojeg trgovačkog žiga, marke usluge ili logotipa izričito je zabranjena.

Povezana mrežna mjesta

Na različitim točkama diljem ovog Mrežnog mjesta mogu vam biti ponuđene poveznice za internetska mjesta treće strane koja su relevantna za određeni aspekt ovog Mrežnog mjesta. To ne ukazuje da je tvrtka SPD povezana s njima ili da podržava bilo koje od ovih mrežnih mjesta ili njihove vlasnike. Tvrtka SPD nada se da će vam ova mrežna mjesta biti zanimljiva, no ni tvrtka SPD ni njezine pridružene tvrtke, ni bilo tko od njezinih službenika, direktora, zaposlenika ili predstavnika nije odgovoran za mrežna mjesta treće strane, ni informacije sadržane na tim mrežnim mjestima ili za njihovu dostupnost.

Informacije o vama i vašim posjetima ovoj Mrežnoj stranici i Uslugama

Informacije o vama obrađujemo u skladu s našim Pravilima o zaštiti privatnosti. Uporabom našeg Mrežnog mjesta i Usluga suglasni ste s takvom obradom i uporabom vaših informacija, uključujući osobne informacije, u skladu s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Upotrebljavamo kolačiće i ostale tehnologije za prikupljanje informacija kad posjetite naše Mrežno mjesto, uključujući vašu IP adresu, internetske stranice koje pregledavate i poveznice na koje kliknete, datum i vrijeme pristupa našem Mrežnom mjestu, vrstu mrežnog preglednika koju upotrebljavate te mrežno mjesto s kojeg ste se povezali. Kolačiće možete izbrisati ili odbiti na svojem mrežnom pregledniku.  O kolačićima možete i više saznati ako posjetite našu stranicu Pravila o kolačićima.

Virusi, neovlašteni pristup i drugi prijestupi

Naše Mrežno mjesto ne smijete zlouporabiti uvođenjem virusa, trojanskih konja, crva, logičkih bombi ili drugog materijala koji je zlonamjeran ili tehnološki štetan. Ne smijete pokušavati dobiti neovlašteni pristup našem Mrežnom mjestu ni bilo kojem poslužitelju, računalu ili bazi podataka koji su povezani s našim Mrežnim mjestom.

Kršenjem ove odredbe činite kazneno djelo. Svako takvo kršenje prijavit ćemo relevantnom tijelu zaduženom za provođenje zakona te ćemo surađivati s tim tijelom otkrivanjem vašeg identiteta. U slučaju takvog kršenja, vaše pravo uporabe ovog Mrežnog mjesta odmah će prestati.

Tvrtka SPD, njezine povezane tvrtke i pružatelji treće strane neće biti odgovorni ni za kakav gubitak ili štetu uzrokovanu podijeljenim napadom uskraćivanjem usluga, virusima ili drugim tehnološki štetnim materijalom koji može zaraziti opremu vašeg računala, računalne programe, podatke ili drugi vlasnički materijal, kao ishod vaše uporabe našeg Mrežnog mjesta ili vašeg preuzimanja bilo kojeg materijala objavljenog na našem mrežnom Mjestu ili bilo kojem mrežnom mjestu koje je povezano s našim Mrežnim mjestom.

Valjanost pojedinačnih odredaba

Do mjere do koje se bilo koja od ovih odredaba ovih Uvjeta uporabe utvrdi nezakonitom, nevaljanom ili neprovedivom, takva odredba mora se ukloniti i izbrisati bez utjecaja na provedivost preostalih odredaba.

S kim kontaktirati

Ako imate bilo kakvih komentara o našem Mrežnom mjestu ili pitanja o ovim Uvjetima uporabe, javite nam se na adresu [email protected].

Ako imate upita u vezi s proizvodima, nazovite Liniju za skrb. Linijom za skrb upravlja pridružena tvrtka SPD-a, SPD Development Company Limited u Ujedinjenoj Kraljevini. Kontaktni detalji Linije za skrb prikazani su na našem Mrežnom mjestu vaše boravišne zemlje pod karticom Kontakti.  Budite spremni navesti broj serije s pakiranja proizvoda.  Pozivi prema Liniji za skrb mogu se nadzirati ili snimati u svrhe kontrole kvalitete, a vaše osobne informacije mogu se prikupiti kako je prethodno opisano.

Zahvaljujemo na posjeti našem Mrežnom mjestu.