Pravila o zaštiti privatnosti

Datum zadnje izmjene: 19. travnja 2018.

Ovo su Pravila o zaštiti privatnosti tvrtke SPD.  SPD čine tvrtke SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH i SPD Development Company Limited.  Tvrtka SPD zalaže se za zaštitu vaše osobne privatnosti. U svrhe Zakona o zaštiti podataka, tvrtka SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH je tvrtka koja kontrolira obradu vaših osobnih informacija na ovom Mrežnom mjestu. SPD upravlja ovim mrežnim mjestom uz pomoć pouzdanih partnera.

Ova pravila daju opći pregled vrsta informacija koje prikuplja tvrtka SPD i njezini pouzdani partneri na ovom mrežnom mjestu i prilikom pružanja usluga te načina na koji SPD rabi i štiti te informacije. Ta vam pravila kažu što činiti ako ne želite da se vaše osobne informacije (definirano u nastavku pod „Prikupljanje osobnih informacija”) prikupljaju kad posjetite mrežno mjesto ili prilikom zahtijevanja usluga. Kažu vam i kako možete poslati zahtjev za pristup, ispravljanje, brisanje ili ulaganje prigovora za buduću uporabu vaših osobnih informacija.

Ova se pravila primjenjuju samo na ovo mrežno mjesto i usluge koje pruža SPD. Ona se ne primjenjuju, bez ograničenja, na reklamne napise, nagrade i druga oglašavanja ili promidžbe koje tvrtke SPD može sponzorirati ili u kojima može sudjelovati na mrežnim mjestima koja su vlasništvo trećih strana. SPD zadržava pravo izmjene pravila, a da vas ne obavijesti unaprijed. SPD će ovdje objaviti sva nova ili izmijenjena pravila i ohrabrujemo vas da često posjetite ovu stranicu kako biste bili u tijeku. 

Uporabom ovog mrežnog mjesta, ili ako su dostupne, usluga koje pruža tvrtka SPD (npr. pozivanjem naše unutarnje usluge Linija za skrb SPD), prihvaćate odredbe trenutačnih Pravila o zaštiti privatnosti onako kako su objavljena na ovoj stranici.  Nadalje, Uvjeti uporabe primjenjuju se na ovo mrežno mjesto i ove usluge.

Ako ne prihvaćate nijednu odredbu ovih pravila, nemojte navesti nijednu osobnu informaciju (definirano u nastavku pod „Osobne informacije koje SPD prikuplja”) na ovom mrežnom mjestu ili prilikom zahtijevanja usluga.

Osobne informacije koje SPD prikuplja

U ovim pravilima „osobna informacija” znači osobni identifikacijski podatak kao što je vaše:

 • ime i prezime;
 • poštanska adresa;
 • broj telefona i snimke poziva Linije za skrb tvrtke SPD;
 • bankovne informacije;
 • zaslonsko ime;
 • datum rođenja;
 • adresa e-pošte;
 • zdravstvene informacije kao što su zdravstvene informacije u vezi s uporabom proizvoda;
 • preferencije budućih komunikacija;
 • sve druge informacije koje bi se razumno mogle upotrijebiti za vaše osobno identificiranje i koje prikupljamo kad nas nazovete, posjetite naše mrežno mjesto ili se koristite našim mobilnim aplikacijama ili uslugama.

Prilikom uporabe ovog mrežnog mjesta ili usluga, SPD prikuplja neke ili sve prethodno navedene vrste osobnih informacija. Tvrtka SPD neće prikupljati osobne informacije osim ako ove informacije ne pružite dobrovoljno.

Kada tvrtki SPD pružite osobne informacije, ovlašćujete tvrtku SPD za uporabu tih informacija u skladu s ovim pravilima. To obuhvaća vaše pravo, kako je propisano ili dopušteno prema lokalnom zakonu, da:

 • ograničite SPD u uporabi osobnih informacija kako je opisano u ovom pravilima;
 • zatražite pristup osobnim informacijama ili kopijama tih osobnih informacija koje SPD prikuplja na ovom Mrežnom mjestu;
 • zatražite da SPD ažurira ili ispravi sve pogreške;
 • uložite prigovor ili ograničite uporabu svojih osobnih informacija od strane tvrtke SPD; 
 • podnesete zahtjev da SPD blokira ili izbriše vaše osobne informacije iz naše baze podataka i
 • podnesete tužbu u vezi s obradom vaših osobnih informacija kod relevantnog tijela za nadzor zaštite podataka.

Kako biste ostvarili ta prava, javite se tvrtki SPD putem detalja u odjeljku „S kim kontaktirati” u nastavku; Neke usluge mogu se pružiti samo ako nam navedete odgovarajuće osobne informacije. Kako bi se bolje zaštitile osobne informacije koje pohranjuje SPD, SPD će možda morati provjeriti vaš identitet prije odobravanja pristupa vašim informacijama. Ako je dopušteno prema važećem zakonu, naplaćuje se pristojba prije nego što SPD pošalje kopiju bilo koje osobne informacije koju SPD pohranjuje.

SPD nema namjeru prikupljati ili zadržati osobne informacije o djeci ispod 13 godina ili kako je definirano prema lokalnim zakonskim odredbama.  Naši proizvodi i usluge nisu namijenjeni djeci ispod 13 godina.   Ako imate manje od 13 godina, nemojte navoditi nijednu osobnu informaciju putem našeg mrežnog mjesta bez izričitog pristanka i sudjelovanja roditelja ili staratelja.

Kako tvrtka SPD rabi vaše informacije 

Kad na ovom mrežnom mjestu navedete osobne informacije ili kad zahtijevate usluge, SPD će ih upotrijebiti za specifične svrhe za koje se i prikupljaju, uključujući, bez ograničenja, kako slijedi: 

 • SPD može zatražiti od svojim pouzdanih partnera da obrade ili analiziranju prikupljene podatke, uključujući vaše osobne informacije, kao bi prepoznali potrebe kupaca i izašli im susret.
 • Ako se pretplatite na e-letak ili zatražite informacije od tvrtke SPD, tvrtka SPD šalje vam informacije i/ili ponude o proizvodima i/ili uslugama tvrtke SPD za koje SPD vjeruje da vas mogu zanimati ili vas pozove na sudjelovanje u istraživanju, promidžbi ili drugim aktivnostima koje se odnose na naše proizvode (uključujući, bez ograničenja na, svjedočanstva o našim proizvodima). U bilo koje vrijeme možete odustati od toga da vas tvrtka SPD kontaktira. (Pogledajte u nastavku odjeljak „S kim kontaktirati” za detaljne upute kako prekinuti pretplatu).
 • Ako od tvrtke SPD zatražite proizvod ili uslugu, SPD može upotrijebiti vaše osobne informacije i podijeliti ih s našim pouzdanim partnerima kako bi se popunio vaš zahtjev, (uključujući, bez ograničenja, omogućivanje isporuke proizvoda ili usluge). Osim za popunjavanje zahtjeva, SPD ne daje ovlaštenje tim pouzdanim partnerima za uporabu vaših osobnih informacija ni na koji drugi način.

Napominjemo da će SPD objaviti vaše osobne informacije ako to nalaže zakon. Vaše osobne informacije mogu se podijeliti s tijelima zaduženima za provođenje zakona ili sigurnosnim tijelima u skladu s lokalnim zakonom određene zemlje.

Druge informacije koje tvrtka SPD može prikupiti

Ovo mrežno mjesto može od vas prikupiti i druge informacije, npr. SPD može pratiti informacije o datumu i vremenu kada ste pristupili našem mrežnom mjestu, vrsti mrežnog preglednika koju upotrebljavate i mrežnom mjestu s kojeg ste se povezali s našim mrežnim mjestom s pomoću kolačića.

Kolačić je mala datoteka koja se postavi na vaš uređaj kad posjetite mrežno mjesto i koju mrežno mjesto koje je izdalo kolačić prepoznaje. Tvrtka SPD može rabiti kolačiće kako bi prikupila informacije tijekom vašeg posjeta ovom mrežnom mjestu, kao što su informacije o područjima mrežnog mjesta koja posjećujete i usluge koje rabite putem mrežnog mjesta. Tvrtka SPD prikuplja ove informacije kako bi pomogla u oblikovanju mrežnog mjesta te naših proizvoda i usluga prema vašim potrebama i interesima. Kolačići se također mogu rabiti u svrhu ubrzavanja vaše buduće uporabe mrežnog mjesta. Primjerice, mrežno mjesto može prepoznati da ste pružili osobne informacije i osigurati da se od vas više ne traži pružanje istih informacija ponovno. Većina preglednika postavljena je na automatsko prihvaćanje kolačića. Ako to želite, možete postaviti svoj preglednik da odbija kolačiće ili da vas obavijesti o uporabi kolačića. Odbijanje kolačića na mrežnom mjestu može značiti da ne možete posjetiti određena područja mrežnog mjesta ili primiti personalizirane informacije pri posjeti mrežnog mjesta.

Nadalje, tvrtka SPD trajno pokušava poboljšati način promidžbe našeg mrežnog mjesta. Kako bi to tvrtka SPD lakše učinila, možemo mjeriti učinkovitost mrežne prisutnosti prikupljajući informacije o vremenu kada ste pristupili mrežnom mjestu te o sadržaju kojemu ste pristupili unutar mrežnog mjesta. Statistika o mjerenju mrežnog mjesta može se rabiti kako bi se vaša uporaba mrežnog mjesta personalizirala, kao i za anonimnu procjenu statistike o uporabi mrežnog mjesta. Informacije o vašem računalu, kao što su IP adresa (broj dodijeljen vašem računalu svaki put kad pristupite internetu), vrsta internetskog preglednika koji rabite i vrsta operativnog sustava koji rabite, također se mogu prikupiti i povezati s vašim osobnim informacijama. Time se osigurava da mrežno mjesto bude najbolje mrežno iskustvo za korisnike te da bude učinkoviti informativni izvor.

Neka od mrežnih mjesta koja posjetite također mogu prikupljati informacije uporabom piksel oznaka (također se nazivaju „čisti gifovi”) koje se mogu dijeliti s pouzdanim partnerima koji izravno pružaju podršku promidžbenim aktivnostima tvrtke SPD i razvoju mrežnog mjesta. Primjerice, informacije o uporabi mrežnog mjesta o posjetima mrežnom mjestu mogu se dijeliti s našom agencijom za oglašavanje u svrhu boljeg ciljanja internetskih reklamnih napisa na mrežnom mjestu. Informacije prikupljene s pomoću ovih piksel oznaka nisu osobne identificirajuće informacije premda se mogu povezati s vašim osobnim informacijama.

Kad preuzmete mobilne aplikacije na mobilni uređaj, mi i tada prikupljamo informacije koje navodite. Također, mi automatski prikupljamo informacije putem naših aplikacija.

Slijede primjeri vrsta informacija koje automatski možemo prikupljati putem naših aplikacija:

 • jedinstveni identifikator;
 • informacija o operativnom sustavu vašeg uređaja;
 • informacija o načinu uporabe aplikacije.

Naposljetku, tvrtka SPD može kombinirati informacije koje pružate s drugim informacijama koje zadržava SPD ili koje je od trećih strana primila. Tvrtka SPD to čini kako bi pružila više ciljanih proizvoda i usluga koji će zadovoljiti vaše potrebe.

Sadržaj koji generiraju korisnici 

Neke stranice tvrtke SPD, platforme društvenih mreža i aplikacije omogućuju korisnicima podnošenje vlastitih sadržaja za druge funkcije kao što su recenzije i komentari. Ne zaboravite da sve informacije koje podnesete ili objavite kao sadržaj koji generiraju korisnici na stranicama tvrtke SPD ili platformama društvenih mreža mogu postati javne informacije. Morate biti pažljivi prilikom odlučivanja hoćete li otkriti svoje osobne, financijske ili ostale informacije u takvim podnošenjima ili objavama. SPD ne može spriječiti druge korisnike u uporabi takvih informacija na način kojim mogu prekršiti ova pravila, zakon, vašu osobnu privatnost i sigurnost. SPD nije odgovoran za rezultate takvih objava.

Obrada podataka

Pravni temelji za obradu osobnih informacija ovisit će o prirodi interakcije koju imate s tvrtkom SPD. Vrsta podataka koje prikupljamo, cilj i zakonski temelj prema kojima obrađujemo vaše podatke su sljedeći:

Vrsta podataka Cilj Temelj

Linija za skrb

E-pošta, ime i prezime, broj telefona, naziv društvene mreže, ponekad i drugi podaci.

Za popunjavanje zahtjeva, za identificiranje prethodnih kontakata, za podršku uporabe trenutačnog proizvoda, za slanje materijala u vezi s vašim upitom kao i za sprječavanje prijevare i ispunjavanje naših zakonskih odgovornosti Naš legitimni interes u upravljanju upitima potrošača; 

Marketing

E-pošta, ime i prezime, broj telefona, naziv društvene mreže, ponekad i drugi podaci.

Za provođenje anketa o vašem mišljenju o našim proizvodima, za slanje e-letka ili drugih marketinških informacija o našim proizvodima ili zamoliti vas za svjedočenje

Vaš pristanak

 

To uključuje osobne informacije:

 • navedene tvrtki SPD tijekom uporabe našeg mrežnog mjesta ili usluga;
 • koje ste objavili na našem mrežnom mjestu, platformama društvenih mreža ili putem naših usluga;
 • o vašoj uporabi našeg mrežnog mjesta i usluga;
 • sadržane u ili u vezi s bilo kojom komunikacijom koju ste nam poslali;
 • ili sadržane u bilo kojem upitu koji ste nam podnijeli u vezi s proizvodima i/ili uslugama.

Možemo obraditi bilo koju vašu osobnu informaciju identificiranu u drugim odredbama ovih pravila ako je potrebna za postavljanje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva, bilo u sudskim postupcima ili u administrativnom ili izvansudskom postupku. Pravni temelj ove obrade naš je legitimni interes, odnosno zaštita i dokazivanje naših zakonskih prava, vaših zakonskih prava te zakonskih prava drugih.

Ako obrađujemo posebne kategorije osobnih informacija, npr. zdravstvene informacije u vezi s uporabom proizvoda, to činimo radi osiguranja visokih standarda kvalitete i sigurnosti naših proizvoda.

Poveznice na druga mrežna mjesta

Tvrtka SPD može pružiti poveznice na druga mrežna mjesta kao uslugu našim korisnicima. Tvrtka SPD nije odgovorna za sadržaj ili upravljanje ovim drugim mrežnim mjestima. Tvrtka SPD ne može jamčiti za pravila o zaštiti privatnosti ovih drugih mrežnih mjesta te vam preporučujemo da pročitate pravila o zaštiti privatnosti takvih mrežnih mjesta neposredno prije uporabe.

Predstavnici ili pružatelji usluga

SPD katkad zapošljava pouzdane partnere kako bi obavljali funkcije u naše ime u raznim zemljama. Možda će im biti potreban pristup vašim osobnim informacijama, ali isključivo za isporuku usluga opisanih u ovim pravilima.

Prijenos informacija izvan vaše zemlje boravišta

SPD može prenijeti vaše osobne informacije unutar tvrtke SPD i/ili drugim pouzdanim partnerima. Vaše osobne informacije mogu se prenijeti, pohraniti i obraditi u zemlji različitoj od zemlje u kojoj su prikupljene. Ako to učinimo, prenosimo informacije u skladu s važećim zakonom o zaštiti podataka. 

Proveli smo postupke i kontrole kako bismo osigurali da su osobne informacije zaštićene bez obzira u kojoj se zemlji pohranjuju ili u koju se prenose.

 

Sigurnost informacija

Ugradili smo zaštite protiv gubitka, slučajnog, nezakonitog ili neovlaštenog pristupa ili uporabe podataka. Namjena im je osigurati što je više moguće zaštitu i integritet svih naših informacija, uključujući vaše osobne informacije.

Razdoblje zadržavanja osobnih informacija

Osobne informacije zadržavamo u razdoblju koje je nužno za ispunjavanje ciljeva istaknutih u ovim pravilima, osim ako je drukčije razdoblje zadržavanja obavezno ili dopušteno zakonom.

S kim kontaktirati

Ako imate bilo kakvih komentara ili pitanja o ovim pravilima ili želite prijaviti kršenja naših pravila ili želite zatražiti pristup, ispravak ili brisanje svojih osobnih informacija, pišite tvrtki SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH., Pažnja: General Counsel, 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Švicarska ili pošaljite e-poštu tvrtki SPD: [email protected]

Ako imate upita u vezi s proizvodima, nazovite Liniju za skrb. Našom Linijom za skrb upravlja SPD Development Company Limited u Ujedinjenoj Kraljevini. Kontaktni detalji Linije za skrb prikazani su na mrežnom mjestu vaše boravišne zemlje na stranici „Kontaktirajte nas”

Tijekom poziva uvijek imajte pored sebe proizvod i cijelo pakiranje, uključujući omot od folije.

Svi se pozivi snimaju i mogu se pohraniti ili nadzirati za svrhe osiguranja kvalitete i obuke, a vaše se osobne informacije mogu prikupljati kako je prethodno opisano.

Prihvaćamo sve prijedloge, ideje ili komentare koje imate u vezi s našim mrežnim mjestom. Svoje prijedloge možete poslati na [email protected].

Zahvaljujemo na posjeti našem mrežnom mjestu.