PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE UPORABE PRIJE UPORABE OVOG MREŽNOG MJESTA I BILO KOJE USLUGE. OVIM UVJETIMA REGULIRANA JE VAŠA UPORABA MREŽNOG MJESTA, CJELOKUPNI MATERIJAL NA STRANICI I NAŠE USLUGE

Zadnji put izmijenjeno i dopunjeno 14. lipnja 2013.

Općenito

Ovo mrežno mjesto (isključujući povezana mrežna mjesta) („Mrežno mjesto“) vlasništvo je i pod kontrolom tvrtke SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH („SPD“) s poslovnim nastanom u Švicarskoj. Njome upravljaju treće strane u ime tvrtke SPD. Nadalje, SPD prema vlastitom nahođenju može određene usluge učiniti dostupnima u određenim zemljama (npr. Linija za korisnike) („Usluge“). Dostupnost i sadržaj Usluga razlikuje se prema zemlji. Ovi Uvjeti uporabe također se primjenjuju na Clearblue kanal na imenskom prostoru youtube.com i svaka referencija na Mrežno mjesto mora uključivati ovaj kanal.

Pristupom Mrežnom mjestu i svakoj Usluzi, prihvaćate ove Uvjete uporabe u njihovoj najnovijoj inačici kako je objavljena s vremena na vrijeme na ovom dijelu Mrežnog mjesta. Stoga povremeno trebate pregledati ove Uvjete uporabe, jer se mogu promijeniti od vašeg zadnjeg posjeta. Dodatni uvjeti mogu se primjenjivati na Usluge.

Mrežnom mjestu i Uslugama možete pristupiti iz raznih zemalja diljem svijeta. Budući da se zakoni svake ove zemlje mogu razlikovati od švicarskih zakona, pristupom Mrežnom mjestu i Uslugama navodite da prihvaćate, uz ove Uvjete uporabe, primjenu švicarskih zakona na sve stvari koje proizlaze iz ili koje se odnose na uporabu i sadržaj Mrežnog mjesta i Usluga. Također, pristajete i podliježete neisključivoj sudbenoj nadležnosti sudova u Ženevi u Švicarskoj u pogledu tih stvari. Ako niste suglasni s ovim Uvjetima uporabe, molimo suzdržite se od uporabe našeg Mrežnog mjesta i Usluga.

Dostupnost proizvoda

Nijedna referencija na proizvod ili uslugu na ovom Mrežnom mjestu ili prilikom pružanja Usluga ne predstavlja ponudu za prodaju ili dobavu tog proizvoda ili usluge. Ovo Mrežno mjesto može upućivati na proizvode koji još nisu registrirani ili odobreni u određenoj zemlji. Upitajte svojeg lokalnog ljekarnika o proizvodima dostupnim u vašoj zemlji. Prije kupnje trebate potražiti posebni savjet u pogledu dostupnosti i prikladnosti svakog posebnog proizvoda ili usluge. Slike proizvoda služe samo za ilustraciju.

Ograničenje odgovornosti

Mrežno mjesto i sve informacije i povezani materijali koje sadržava i sve informacije i povezani materijali koji su navedeni za svaku Uslugu pruženi su „u viđenom stanju“ samo za općenite informativne svrhe. Na njih se ne trebate oslanjati ni za kakve posebne svrhe te nikakve izjave, jamstva ili preuzimanja obveza, izričita ili implicirana, nisu dana da su ove informacije točne, ažurirane, potpune, prikladne ili podobne. Trebate sami prosuditi pri procjeni informacija navedenih na našem Mrežnom mjestu i Uslugama, a njihovom uporabom prihvaćate rizik da ove informacije možda nisu točne, ažurirane, potpune, prikladne ili podobne za vaše potrebe i zahtjeve.

UVIJEK POTRAŽITE MEDICINSKI SAVJET KVALIFICIRANOG ZDRAVSTVENOG DJELATNIKA I PAŽLJIVO PROČITAJTE NALJEPNICU NA PAKIRANJU U POTPUNOSTI TE UPUTE ZA SVAKI PROIZVOD PRIJE NJEGOVE UPORABE. NIKAKVE INFORMACIJE KOJE SADRŽAVA OVO MREŽNO MJESTO, MATERIJALI I/ILI USLUGE KOJE PRUŽA TVRTKA SPD, NJEZINE POVEZANE TVRTKE I NJIHOVI DOBAVLJAČI TREĆE STRANE NISU NAMIJENJENE KAO ZAMJENA ZA MEDICINSKI SAVJET ILI ZA MEDICINSKI PREGLED KOJI PROVODI KVALIFICIRANI ZDRAVSTVENI DJELATNIK. SPD i njezine povezane tvrtke ne bave se medicinom niti pružaju medicinske usluge ili savjete. 

Ni SPD ni njezine pridružene tvrtke, ni njihovi službenici, zaposlenici ili predstavnici nisu odgovorni ni za kakav gubitak, oštećenje ili trošak koji proizlazi iz bilo kojeg pristupa ili uporabe ovog Mrežnog mjesta, bilo kojih informacija ili materijala tu sadržanih, ili bilo kojeg povezanog mrežnog mjesta te bilo kojih Usluga, uključujući, bez ograničenja, ni za kakav gubitak dobiti, neizravan, slučajan ili posljedičan ili kaznene odštete (čak i ako su tvrtka SPD i njezine pridružene tvrtke, službenici, zaposlenici ili predstavnici upozoreni na mogućnost takvih oštećenja).

SPD zadržava pravo izmjene i ispravaka i/ili obustave pristupa ovom Mrežnom mjestu i/ili Uslugama kad god SPD smatra to prikladnim te bez obavještenja. Ovo Mrežno mjesto i/ili Usluge mogu s vremena na vrijeme biti nedostupni zbog pogreške na mreži, softvera, hardvera i dobavljača treće strane, ažuriranja ili razvoja. SPD nije odgovoran ako Mrežno mjesto i/ili usluge nisu dostupni u bilo koje vrijeme ili tijekom bilo kojeg razdoblja, uključujući bez ograničenja za bilo koje štete koje su rezultat takve nedostupnosti.

Pravo tvrtke SPD na uporabu sadržaja koji je podnio korisnik

Na određenim dijelovima Mrežnog mjesta možete biti pozvani postaviti ili dijeliti osobne informacije (ime i prezime, mjesto prebivališta, elektroničku poštu, telefon, informacije o zdravlju, datum rođenja itd.), priče, slike, znanje i iskustvo, komentare, ideje, upite, tehnike ili slično) („Sadržaj“).

Time pristajete na besplatnu, neograničenu uporabu tog Sadržaja diljem svijeta od strane tvrtke SPD, njezinih pridruženih tvrtki i imenovanih trećih strana za uključivanje na Mrežno mjesto ili u bilo koje druge materijale u bilo kojem formatu (digitalni, tiskani, društveni mediji itd.) u promidžbene i druge svrhe.

Tvrtke SPD i njezine pridružene tvrtke imaju pravo, prema svojem apsolutnom nahođenju i bez obavještenja, uporabe, neuporabe, uklanjanja, brisanja, raspodjele, otkrivanja, umnažanja, izmjene, uređivanja, prilagodbe, stvaranja izvedenih radova, javnog izlaganja i prijevoda cjelokupnog ili dijela takvog Sadržaja, bez ograničenja, te pravo ovlaštenja drugih da to čine. Nadalje, tvrtka SPD ima pravo besplatne uporabe svih ideja, koncepata, znanja i iskustava, dizajna ili tehnika sadržanih u takvom Sadržaju za bilo koje svrhe, uključujući, bez ograničenja, razvoj, proizvodnju, dizajniranje i stavljanje na tržište proizvoda i drugih predmeta u koje su ugrađene takve ideje, koncepti, znanja i iskustva, dizajni ili tehnike.

U slučaju da povučete pristanak, ovo se primjenjuje samo unaprijed, nakon što je tvrtke SPD zaprimila vaše povlačenje pristanka, na sve buduće uporabe Sadržaja, isključujući sve materijale koje ste prethodno stvorili i priopćili.

SPD s vremena na vrijeme ažurira Mrežno mjesto novim Sadržajem. SPD zadržava pravo odabira onoga što smatra najprikladnijim Sadržajem za objavljivanje i ne može ponuditi nikakvo jamstvo da će Sadržaj koji ste omogućili biti objavljen i dostupan za pregled na Mrežnom mjestu ili drugdje.

Pri zahtjevu Usluga (npr. Linija za skrb), možete biti pozvani podijeliti osobne informacije kao što su ime i prezime, mjesto boravka, elektroničku poštu, telefon, informacije o zdravlju, datum rođenja itd. („Informacije o usluzi“). Dijeljenjem Informacija o usluzi, dajete pristanak tvrtki SPD, njezinim pridruženim tvrtkama i drugim trećim stranama, na uporabu ovih Informacija kako bi ispunili vaš zahtjev. Nadalje, pri zahtjevu Usluga, također možete biti pozvani podijeliti Sadržaj što ste slobodni prihvatiti ili odbiti bez utjecaja na Usluge koje ste zatražili. Ako prihvatite podijeliti Sadržaj, primjenjuju se gore navedeni uvjeti koji se odnose na Sadržaj.

Ponašanje korisnika

Uporabom Mrežnog mjesta i Usluga, suglasni ste da informacije koje pružite moraju biti istinite i točne. Podnošenje bilo kakvih neželjenih informacija, kao što su upiti, komentari ili prijedlozi, bilo putem ovog Mrežnog mjesta ili drugog oblika komunikacije, ne smatraju se povjerljivima. Tvrtka SPD i njezine pridružene tvrtke nemaju nikakvu obvezu prema vama u vezi takvih informacija.

Suglasni ste da nikakav Sadržaj koji podnesete ili objavite neće kršiti niti narušiti prava bilo koje druge osobe niti sadržavati klevetnički, pogrdni, sramotni ili nezakoniti materijal. Cjelokupni sadržaj objavljen na Mrežnom mjestu može se nadgledati. SPD zadržava pravo da odmah ukloni svaki Sadržaj koji po razumnom mišljenju tvrtke SPD sadržava materijal koji je klevetnički, pogrdan, sramotan, prijevaran, kojim se krše prava bilo koje osobe, koji predstavlja govor mržnje ili je na drugi način nepoželjan ili nezakonit u skladu s primjenjivim zakonom.

Prava intelektualnog vlasništva

Copyright ©2008-2013 SPD. Sva prava pridržana. Sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva u svim tekstovima, na svim slikama, grafičkim prikazima, zvukovima, softverima, kao i opći 'izgled i osjećaj' („look and feel“) i drugi materijali na ovom Mrežnom mjestu te u svim SPD materijalima vlasništvo su tvrtke SPD i njezinih pridruženih tvrtki (osim u slučaju bilo kojeg materijala treće strane koji je tako i identificiran) ili su uključeni s dopuštenjem relevantnog vlasnika.

Možete pretraživati ovo mrežno mjesto i umnažati izvatke (osim u slučaju sadržaja treće strane, koji je identificiran kao takav) ispisivanjem, preuzimanjem na tvrdi disk i dijeljenjem drugim ljudima za osobnu nekomercijalnu kućnu uporabu. Takva uporaba u svim slučajevima mora biti samo za informativne svrhe i gore navedeno obavještenje o autorskom pravu mora biti naznačeno na svim umnoženim primjercima uz referenciju na Uvjete uporabe.

Nijedan umnožak bilo kojeg dijela Mrežne stranice ne smije se prodavati ili dijeliti radi komercijalnog dobitka, niti se smije izmjenjivati ili ugrađivati u bilo koje djelo ili publikaciju, bilo na tvrdom disku ili elektronički, uključujući objavljivanje na bilo kojem drugom mrežnom mjestu.

Nikakav sadržaj koji se nalazi na ovom mrežnom mjestu ne smije se tumačiti, implicitno, prekluzivno ili na drugi način, kao bilo koje pravo uporabe ili bilo kakva licencija za uporabu bilo kojeg autorskog prava, patenata, trgovačkih žigova, logotipa i marki usluga tvrtke SPD. SPD štiti svoja prava intelektualnog vlasništva u skladu s primjenjivim zakonom.

Zaštitni znakovi

Svi zaštitni znakovi, marke usluge i logotipi prikazani na ovom Mrežnom mjestu su ili vlasništvo ili se upotrebljavaju u skladu s licencijom tvrtke SPD i njezinih pridruženih tvrtki te su sva prava pridržana. Bez ograničenja, oni uključuju naziv „SPD“ i logotip te nazive proizvoda uključujući PERSONA®, Clearblue®, Clearplan®, Conception Indicator™, Intima™ i Wish for a Baby™ (poznat i kao Kinderwunsch™ i Envie d'un Bébé™). Neovlaštena uporaba bilo kojeg zaštitnog znaka, marke usluge ili logotipa izričito je zabranjena.

Povezana mrežna mjesta

Na različitim točkama diljem ovog Mrežnog mjesta, mogu vam biti ponuđene poveznice za internetska mjesta treće strane koja su relevantna za određeni aspekt ovog Mrežnog mjesta. To ne ukazuje da je tvrtka SPD povezana s ili potvrđuje bilo koje od ovih mrežnih mjesta ili njezine vlasnike. Tvrtka SPD se nada da će vam ova mrežna mjesta biti zanimljiva, no ni tvrtka SPD ni njezine pridružene tvrtke, ni bilo tko od njezinih službenika, zaposlenika ili predstavnika nije odgovoran za mrežna mjesta treće strane, ni informacije sadržane na tim mrežnim mjestima ili za njihovu dostupnost.

Informacije o vama i vašim posjetima ovoj Mrežnoj stranici i Uslugama

Informacije o vama obrađujemo u skladu s našim Pravilima o zaštiti privatnosti. Uporabom našeg Mrežnog mjesta i Usluga, suglasni ste s takvom obradom i uporabom vaših informacija, uključujući osobne informacije, u skladu s ovom Politikom.

Virusi, neovlašteni pristup i drugi prijestupi

Naše Mrežno mjesto ne smijete zloporabiti uvođenjem virusa, trojanskih konja, crva, logičkih bombi ili drugog materijala koji je zlonamjeran ili tehnološki štetan. Ne smijete pokušavati dobiti neovlašteni pristup našem Mrežnom mjestu ni bilo kojem poslužitelju, računalu ili bazi podataka koji su povezani s našim Mrežnim mjestom.

Kršenjem ove odredbe, počinili biste kazneno djelo. Svako takvo kršenje prijavit ćemo relevantnim tijelima kaznenog progona te ćemo surađivati s tim tijelima otkrivanjem vašeg identiteta ovim tijelima. U slučaju takvog kršenja, vaše pravo uporabe ovog Mrežnog mjesta će odmah prestati.

Tvrtka SPD, njezine povezane tvrtke i pružatelji treće strane neće biti odgovorni ni za kakav gubitak ili štetu uzrokovane podijeljenim napadom uskraćivanjem usluga, virusima ili drugim tehnološki štetnim materijalom koji može zaraziti opremu vašeg računala, računalne programe, podatke ili drugi vlasnički materijal, kao ishod vaše uporabe našeg Mrežnog mjesta ili vašeg preuzimanja bilo kojeg materijala objavljenog na našem mrežnom Mjestu ili bilo kojem mrežnom mjestu koje je povezano s ovim Mrežnim mjestom.

Valjanost pojedinačnih odredba

Do mjere do koje se bilo koje od ovih odredaba ovih Uvjeta uporabe utvrde nezakonitim, nevaljanim ili neprovedivim, takve odredbe moraju se ukloniti i izbrisati bez utjecaja na provedivost preostalih odredaba.

Koga kontaktirati

Ako imate komentara ili upita o ovim Uvjetima uporabe ili Pravilima o zaštiti privatnosti, ako želite prijaviti bilo kakva kršenja ovih Uvjeta uporabe ili Pravila o zaštiti privatnosti ili želite zatražiti pristup, ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka, obratite se glavnom pravobranitelju tvrtke SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd. na adresu 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Švicarska ili na adresu elektroničke pošte tvrtke SPD privacy@spdspark.com.

Ako imate upita u vezi proizvoda, kontaktirajte Liniju za skrb. Time upravlja pridružena tvrtka tvrtke SPD, SPD Development Company Limited u Ujedinjenoj Kraljevini. Kontaktni detalji Linije za skrb prikazani su na mrežnom mjestu vaše boravišne zemlje pod karticom Kontakti. Budite spremni navesti broj serije s pakiranja proizvoda. Pozivi prema Liniji za skrb mogu se nadzirati ili snimati u svrhe kontrole kvalitete, a vaši osobni podatci mogu se prikupiti kako je gore naznačeno.

Zahvaljujemo na posjeti našem Mrežnom mjestu.